Studiebureau Lesaffre n.v. opgericht in 1959 heeft als voornaamste activiteiten:

  • Ontwerpen van verkavelingen
  • Topografische opmetingen – Uitzettingswerk - Afpalingen
  • Hoogtemetingen - Waterpassingen
  • Schattingen van Onroerende goederen
  • Stedenbouw - Consulting
  • Verkoop van gronden


Voor meer info kan u steeds contact nemen via volgende gegevens

Studiebureel Lesaffre nv
Martelaarslaan 204A
9000 Gent
Tel: 09 222 66 29
Email: info@studiebureel-lesaffre.be


 


x
 

*Lesaffre Henri

Beëdigd Landmeter expert bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,

Ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters experten onder het nummer

LAN nr. 04 0063

Ingeschreven op de lijst van VLABEL voor het uitvoeren van schattingen volgens de opgelegde kwaliteitscharter

Copyright WHISE nv © 2018 - All rights reserved