drone

Drone toepassingen

Ons kantoor beschikt over een drone klasse 1 (overeenkomstig het KB 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim) Uw domein kan overvlogen worden om opnames te maken met als doel publiciteit in de vastgoedsector, overzicht uitgevoerde terreinwerken, voor advies stedenbouw, ontwikkeling projecten, inspecties, …