schatting

Schattingen, vlabel, gerechtelijke expertise

Wij maken schattingsverslagen van onroerende goederen voor aankoop / verkoop, schenkingen, nalatenschappen, echtscheidingen, uit onverdeeldheid treding, inbreng in vennootschappen, onteigeningen, …

De schattingen gaan van villa’s, herenhuizen, appartementen, bedrijfsgebouwen, industriële complexen, magazijnen tot winkels, kastelen, scholen, garageboxen, bouwgronden, industriegronden, landbouwgronden, bossen, …

Voor het opmaken van het schattingsrapport wordt steeds een plaatsbezoek georganiseerd. Nadien volgt de opmaak van het schattingsverslag met grondige analyse van het onroerend goed, opzoeken van vergelijkingspunten met waardebepaling.

De schattingsverslagen worden opgemaakt in eer en geweten, volgens het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).