plaats

Plaatsbeschrijvingen

Wij maken plaatsbeschrijvingen zowel voor nieuwbouwprojecten als voor renovatiewerken.

Plaatsbezoeken gebeuren voor aanvang van geplande werken en eventueel op het einde van de uitgevoerde werken.

Hierbij wordt de feitelijke toestand vastgesteld in een rapport aan de hand van duidelijke foto’s en beschrijvingen.

Op de die manier kan er een staat van vergelijking gemaakt worden van de eventuele schade voor en na de werken.