muur

Muurovernames

Aanbouw aan een bestaande wachtgevel, brengt een muurovername met zich mee van een deel van de gemene muur.

Wij maken het proces-verbaal muur-overname voor u op, en bieden het aan ter registratie.

Diensten

  • Opmeten van de gemene muur
  • Waardebepaling maken van de muur, gebaseerd op wettelijk vastgelegde eenheidsprijzen, rekening houdend met vetusteit
  • Opmaken van het proces-verbaal
  • Aanbieden ter registratie