opmetingen

Verkavelingen, stedenbouwkundige attesten & advies

Wij hebben reeds jarenlange ervaring in het opmaken van verkavelingsontwerpen (met of zonder wegenisontwerp), verkavelingswijzigingen en stedenbouwkundige attesten. Dit zowel voor ontwikkeling van projecten bestemd voor woningbouw als voor bedrijven en industriebouw. De verkavelingen worden zowel voor private eigenaars als voor bouwondernemingen opgemaakt.

Opmaken van

  • Voorontwerpen en schetsen
  • Volledig verkavelingsdossier om te kunnen indienen bij de bevoegde administratie via het omgevingsloket. Dit omvat o.a. het opmaak van de plannen, stedenbouwkundige voorschriften, motivatienota, aanvraagformulieren, boscompensatieformulieren, project MER screeningsnota,…
  • Proces-verbaal van opmeting van elk individueel lot voor verkoop, en uitzetting op terrein

Opvolgen van

  • Het dossier
  • Werf bij uitvoering van de verkaveling
  • Onderhandelingen met steden, gemeenten, stedenbouwkundige diensten, natuur en bos, brandweer, erfgoed, e.d.

Wij staan u eveneens bij in het verlenen van stedenbouwkundig advies inzake uw onroerend goed.